Textové nápovědy

Datová tabulka

Datová tabulka se zobrazí v pravé části okna aplikace kliknutím na ikonu tabulky v nástrojích vrstvy. Šedivé záhlaví tabulky obsahuje v levé části název vrstvy a počet prvků v tabulce. V pravé části najdete tlačítko pro zavření tabulky a tlačítko, které otevře nabídku nástrojů pro práci s tabulkou. V zápatí tabulky najdete tlačítka pro zvětšení či zmenšení tabulky.

 

Jak zobrazit datovou tabulku:

Tlačítkem s modrým číslem zapnete Přepínače vrstev.

V Přepínači vrstev najděte vrstvu s ikonou tabulky. Kliknutím na název vrstvy vrstvu zobrazíte na mapě.

 

Kliknutím na ikonu tabulky se data obsažená ve vrstvě zobrazí v pravé části okna aplikace přehledně v Datové tabulce.

 

Panel Datové tabulky obsahuje také menu pro práci s Datovou tabulkou, vyhledávání a ovládací prvky pro změnu velikosti panelu.

Menu pro práci s Datovou tabulkou najdete v titulkovém pruhu panelu pod ikonu .

Vyhledávání v Datové tabulce se odehrává v šedě podbarvené oblasti, hned pod titulkovým pruhem.
Velikost panelu Datové tabulky lze měnit. Ovládací prvky jsou umístěny ve spodní části panelu.

 

Menu pro práci s Datovou tabulkou

Toto menu obsahuje několik užitečných funkcí pro práci s prvky v příslušné vrstvě.

  • Přidání prvku – přidání prvku do zobrazené vrstvy.
  • Export do CSV – vyexportuje data z Datové tabulky do fomátu CSV.
  • Export do XLS – vyexportuje data z Datové tabulky do fomátu, který používá excel.
  • Export do ODS – vyexportuje data z Datové tabulky do otevřeného fomátu (např. pro Open Office).

Vyhledávání v Datové tabulce

V šedém pruhu pod titulkem panelu jsou textová a číselná vyhledávací pole. Poznáte je tak, že uvnitř na levé straně pole je ikonka pro vyhledávání.

Tato textová a číselná pole slouží pro filtrování obsahu tabulky dle hodnot ve sloupci, nad kterým je toto vyhledávací pole zobrazeno. Chování tohoto textového pole má další nastavení, které umožňuje zadat a vyhledat hodnoty jinými způsoby, něž jenom “rovná se” a “obsahuje”, ale např. je-li zadaná číselná hodnota, je možné vypsat prvky s hodnotou “větší” nebo “menší” aj.

Datovou tabulku lze zvětšit na celou obrazovku. Všechna data jsou jednoduše exportovatelná do formátu CSV nebo Excel.