Textové nápovědy

Detail objektu

Detail objektu se zobrazuje v pravé části okna aplikace a obsahuje seznam přednastavených vlastností daného prvku – včetně obrázků, dokumentů a videí. Šedivé záhlaví obsahuje v levé části název prvku a název vrstvy, do které prvek patří. V pravé části najdete tlačítko pro zavření detailu a tlačítko, které otevře nabídku nástrojů pro práci s prvkem.

 

Otevření Detailu objektu z mapy

V Přepínači vrstev zapněte vrstvu, se kterou chcete pracovat. Na mapě se zobrazí prvky, které patří do dané vrstvy. Vyberte si příslušný prvek a klikněte na něj. Otevře se bublina se základními informacemi o něm.

 

Kliknutím na ikonu [ i ] v bublině zobrazíte Detail objektu umístěný v pravé části okna aplikace.

 

V horním titulkovém pruhu Detailu objektu je menu ( ) pro další akce spojené s prvkem či jeho detailem jako je editace, mazání, generování výpisů aj.

 

 

 

 

 

Nástroje pro práci s prvkem/Detailem objektu

Po kliknutí na tlačítko nástrojů v Detailu objektu se otevře menu s nástroji, jako jsou editace, smazání prvku aj., pomocí nichž lze s prvkem či jeho detailem pracovat.

 

 

 

 

  • Editovat – Detail objektu se otevře v režimu úprav, což uživateli umožní měnit hodnoty vlastností i geometrii prvku v mapě.
  • Smazat prvek – umožňuje smazat prvek z mapy i Datové tabulky.
  • Tisk – vytiskne Detail objektu ve formátu pdf.
TIP: Nástroje Editovat a Smazat prvek jsou dostupné pouze uživatelům s příslušným oprávněním.