Textové nápovědy

Mapové okno

V mapovém okně se vizualizují informace obsažené v mapové aplikaci. Základem jsou podkladové mapy, které v Přepínači vrstev najdete ve složce Podkladové mapy a můžete si je libovolně měnit. Na mapě se dále zobrazují prvky pasportních vrstev.

Jak pracovat s mapou:

  • Mapu lze posouvat – klikněte do mapy a podržením tlačítka myši posouvejte mapu libovolně do všech směrů.
  • Mapou lze otáčet – stiskněte kombinaci tlačítek [Alt] + [Shift] + klikněte do mapy a podržením tlačítka myši otáčejte mapou.
  • Mapu lze přibližovat a oddalovat kliknutím na tlačítka  +  a  –  v pravé části mapového okna nebo pohybem kolečka myši.
  • Mapu lze přiblížit na vybranou oblast, stačí zmáčknout klávesu [Shift] + levé tlačítko myši. Pohybem myši kreslíte modrý obdélník, který značí oblast přiblížení. Uvolněním tlačítka myši se mapa přiblíží podle vašeho výběru.

Více o ovládání mapy:

» Ovládání mapy