Nápověda pro Mobilní aplikaci

01 - Instalace

Instalace Android verze

Nyní na Google Play

 1. Na tomto linku najdete naší mobilní aplikaci
 2. Aplikaci do svého telefonu čí tabletu nainstalujte
 3. Aplikaci spusťte

02 - Přihlášení

Přihlášení

 1. Zadejte Uživatelské jméno a Heslo
 2. Potvrďte tlačítkem PŘIHLÁSIT

Vaše přístupové údaje jsou shodné s uživatelským jménem a heslem, které používáte pro přihlášení do mapové aplikace na počítači.

03 - Základní ovládací prvky

04 - Podkladová mapa

ZMĚNA PODKLADOVÉ MAPY

 1. Zvolte čtverec s náhledem aktuální mapy (levý dolní roh)
 2. Ze seznamu vyberte požadovanou podkladovou mapu
 3. Volba se projeví ihned

05 - Vrstvy

ZOBRAZENÍ VRSTEV

 1. Zvolte tlačítko pro výběr Vrstvy
 2. Ze seznamu vyberte vrstvy, které chcete zobrazit
 3. Výběr potvrďte tlačítkem POTVRDIT

06 - Detail

Detailní informace o vybraném prvku

 1. Vyberte prvek, o kterém si chcete zobrazit detailní informace
 2. Základní popis prvku se objeví u dolní hrany plochy
 3. Více informací získáte, pokud pole s názvem vytáhnete prstem na celou plochu

  07 - Editace údajů

  EDITACE ÚDAJŮ

  1. V detailu prvku zvolte ikonu „tužky“ pro editaci
  2. Upravte a doplňte požadované údaje v příslušných řádcích, případně vložte fotografii
  3. Potvrďte úpravy tlačítkem ULOŽIT

  08 - Vyhledávání

  Vyhledání konkrétního prvku

  1. Hledané údaje zapište do vyhledávacího pole
  2. Potvrďte vyhledávání
  3. Všechny prvky s danými údaji se zobrazí na mapě
  4. Změnou náhledu na tabulku se vypíší v tabulkovém seznamu

  09 – Offline

  Uložení dat do mobilního zařízení

  1. Vybrané vrstvy se uloží do vašeho zařízení a budou přístupné i bez připojení k internetu v režimu offline
  2. V tomto režimu můžete provádět aktualizaci prvků, popisů i vkládat nové prvky
  3. Data se synchronizují se základní mapovou aplikací až po připojení k internetu

  10 - Nahlížení do katastru nemovitostí

  Zjištění vlastníka pozemku nebo budovy v katastru nemovitostí

  1. Vyhledání vlastníka spustíte tak, že na vybrané budově nebo pozemku na mapě podržíte delší dobu prst
  2. Vyskočí nabídka, ve které zvolte „Vyhledat v katastru“
  3. Následně se otevře zjednodušený výpis vlastníka z webových stránek ČÚZK