Textové nápovědy

Nástroje

Kliknutím na tlačítko Nástroje, které najdete na Ovládací liště, se zobrazí tlačítka jednotlivých nástrojů. Po kliknutí na položku s ikonkou nástroje se spustí příslušný nástroj.

TIP: Tyto nástroje jsou zároveň dostupné v Hlavním menu aplikace.

Co zde najdete:

» Měření – nástroj pro měření vzdáleností a ploch přímo v mapě.

Jak používat nástroj měření

  • Kliknutím zvolte nástroj Měření a začněte měřit rovnou v mapě.
  • Měření linií ukončíte dvojklikem, měření ploch ukončíte kliknutím na počáteční bod.
  • Nástroj zároveň sčítá délky linií a obsahy ploch. Pokud se rozhodnete některý dílčí výsledek vymazat, stačí kliknout na křížek vedle konkrétní řádky výpočtu.

» Tisk – tento nástroj slouží k tisku vámi nastavené mapy.

Jak používat nástroj tisk

  • Po zvolení nástroje se vyznačí výřez mapy, který bude vytištěn.
  • Mapu můžete kliknutím myši a tahem libovolně posunout tak, aby výřez odpovídal vámi zvolené oblasti.
  • Mapu lze přiblížit/oddálit, k tisku lze doplnit Titulek a Popis a lze také změnit orientaci tisku na výšku či šířku.

» Nahlížení do KN – Stačí kliknout na tlačítko nástroje, po té kliknutím do mapy vyberete příslušný pozemek a informace z katastru se zobrazí v nové záložce prohlížeče.

» Legenda – Legenda zobrazí dostupné legendy ke všem vrstvám v aplikaci.

» Nápověda – Kliknutím na tlačítko se otevře Nápověda pro mapovou aplikaci v novém okně prohlížeče.

TIP: V Nápovědě najdete textové nápovědy i videonávody.

» Vyhledávání v KN – Nástroj otevře panel se seznamem vrstev, ve kterém lze přehledně vyhledávat údaje z Katastru nemovitostí ČÚZK.

TIP: Tento nástroj je dostupný pouze po přihlášení do aplikace.

Jak používat nástroj Vyhledávání v KN

  • Kliknutím na tlačítko s názvem vrstvy zobrazíte Vyhledávací formulář pro danou vrstvu.
  • Vyplňte požadovaná data do formuláře a stiskněte [Vyhledat v této vrstvě].
TIP: Pod tlačítkem [Vyhledat v této vrstvě] najdete tlačítko [Odstranit filtr]. Toto tlačítko odstraní všechny filtry nastavené v tomto formuláři a vy můžete zahájit nové vyhledávání.