Textové nápovědy

Ovládání mapy

Tlačítka pro práci s mapou najdete v pravé části Mapového okna.

 

Nástroje pro práci s mapou:

Po kliknutí na toto tlačítko mapová aplikace najde vaši polohu, pokud to váš prohlížeč dovolí, a nastaví mapu na vaši aktuální pozici.

Po kliknutí na toto tlačítko mapová aplikace nastaví výchozí pozici, která byla nastavena při spuštění.

Tato šipka zobrazuje směr otočení celé mapy a její orientaci. Směr šipky znázorňuje sever. Tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je má mapová aplikace nastavené výchozí pootočení mapa. Kliknutím na tlačítko se mapa nasměruje na sever.

Přiblížení a oddálení mapy jde několika způsoby: Kliknutím na tlačítko na ploše se symbolem + pro přiblížení a symbolem – pro oddálení mapy. Pro tuto akci můžeme použít i prostřední tlačítko (kolečko) myši.
Mapu lze také přiblížit na vybranou oblast, stačí zmáčknout klávesu [Shift] + levé tlačítko myši. Pohybem myši kreslíte modrý obdélník, který značí oblast přiblížení. Uvolněním tlačítka myši se mapa přiblíží podle vašeho výběru.