Textové nápovědy

Přepínač vrstev

Přepínač vrstev se nachází v levé části okna aplikace. Můžete ho zapnout/vypnout tlačítkem s malým modrým číslem, které je umístěno v Ovládací liště.
Při spuštění mapové aplikace je tento Přepínač vrstev vždy zapnutý.

Zapnutí vrstvy

Vrstvu zobrazíte na mapě kliknutím na její název.

Názvy všech vrstev zobrazených v mapě se podbarví oranžovou barvou.

Pokud se název vrstvy podbarví šedivou barvou, znamená to, že je vrstva aktivní, ale není viditelná v mapě. Pro její zobrazení musíte změnit měřítko, tzn. přiblížit se na větší detail v mapě tlačítkem + na ploše nebo posunem kolečka myši.

Více informací o vrstvách najdete na stránce Vrstvy (pasporty).

Seznam vrstev

Ikona domečku zobrazí výchozí seznam vrstev dostupných v mapové aplikaci. Vrstvy jsou uspořádány do logických skupin ve standardní adresářové struktuře.

Kliknutím na název skupiny se zobrazí seznam vrstev dané skupiny. Zpět na výchozí seznam se vrátíte opětovným kliknutím na název skupiny nebo kliknutím na ikonku domečku.

Aktivní vrstvy

Ikona oka vypíše pouze seznam aktivních vrstev, tzn. těch, které jsou zobrazené v mapě, bez uspořádání do skupin.

Zjednodušený seznam vrstev

Po kliknutí na ikonu vrstev s lupou se zobrazí zjednodušený seznam všech vrstev v mapové aplikaci bez uspořádání do skupin. Konkrétní vrstvu můžete vyhledat zadáním názvu vrstvy do vyhledávacího políčka. Vrstvy se začnou automaticky filtrovat po zadání každého písmena, takže není nutné vypisovat celý název vrstvy.