Textové nápovědy

Propojení Mapové aplikace Cleerio s Vita sw pro stavební úřad

Propojení aplikací Cleerio/ VITA

Klient musí mít zakoupenou VITU včetně GISové (mapové) části ve VITě.

Jak na to?

1) Klient si přes helpdesk (http://www.vitasw.cz/helpdesk) zažádá o propojení. Níže je šablona pro zažádání (den po podání žádosti je většinou spojení vytvořeno).


Dobrý den, rádi bychom používali v mapové části GIS od Cleeria. Poslali nám tyto údaje:
Minimální verze je IE 11
URL konektoru:
base=https://maps.cleerio.cz/1038?env=vita#
zobrazit_parcelu=https://maps.cleerio.cz/1038?env=vita#vita=%s
sousedni_parcely=https://api.cleerio.cz/gp2/find-vita-neighbours/1038/%s
username=
password=

pozn: Číslo zvýrazněné červenou barvou je ID aplikace, které dodá klientovi zpracovatel mapové aplikace Cleerio.

2) V administrátorském rozhraní dané aplikace je potřeba zapnout modul VITA – provede zpracovatel mapové aplikace Cleerio.

Práce v aplikaci VITA

Zobrazení parcely

V panelu Stavba aplikace VITA na záložce Místo stavby zvolte v seznamech parcel v menu volbu – Vykreslit.

Po jejím zvolení se zobrazí nová záložka Mapa, na které se zobrazí vybraná parcela v mapě.

Výběr parcely v mapě

V seznamu parcel, do kterého se mají přidat parcely z mapy, je v kontextovém menu Výběr z mapy, kterým se aktivuje záložka Mapa.

V mapě u nově vybrané parcely zvolte v detailu v menu volbu VITA. Takto vybrané parcely se přidávají do seznamu parcel v řízení.

Poznámky:

  • Parcela se nepřidá, pokud se již vyskytuje v seznamu Parcely nebo Sousední.
  • Omylem přidanou parcelu je třeba v řízení ze seznamu vyřadit.

Pokud je třeba vybrané parcely zařadit do seznamu Sousední apod., je třeba zobrazit daný seznam a znovu zadat Výběr z mapy.

Sousední parcely

V seznamu parcel po označení parcel je možno použít funkci Sousední.

Aplikace Cleerio vrátí seznam sousedních parcel, které se dosadí do záložky Sousední.

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese info@cleerio.com, nebo online chat v každé mapové aplikaci Cleerio.