Textové nápovědy

Rychlé přidání nového prvku

Pro rychlé přidání prvku do mapy, použijte tlačítko , které je umístěno v pravém dolním rohu okna aplikace.

 
 

TIP: Tato funkce je dostupná pouze po přihlášení do aplikace.

Krok 1 – Kliknutí na tlačítko

Klikněte na tlačítko pro přidání nového prvku.

 

Krok 2 – Vrstva, do které objekt patří

Po zvolení tohoto tlačítka se zobrazí seznam všech vrstev, ke kterým máte přístup a s jejichž prvky lze pracovat, tzn. aktualizovat, přidávat nové anebo mazat.

V tomto kroku vyhledejte příslušnou vrstvu (do políčka vyhledat je možné začít psát a seznam vrstev se filtruje podle zadaného textu).

Pokud jste vrstvu v seznamu již našli, kliknutím tuto vrstvu zvolíte.

 

Krok 3 – Zakreslení prvku do mapy

Po zvolení vrstvy se na mapě pod kurzorem myši objeví modré kolečko, které je potřeba umístit na pozici přidávaného objektu a kliknutím myši toto umístění potvrdíte. Linii ukončíte dvojitým kliknutím, polygon ukončíte kliknutím na výchozí bod.

 

Krok 4 – Vyplnění hodnot a uložení

Po umístění prvku se ihned zobrazí formulář, do kterého stačí doplnit informace a uložíte oranžovým tlačítkem Uložit.

Nový prvek je zadán a okamžitě se zobrazí v mapě.