Textové nápovědy

Rozcestník

Struktura Mapové aplikace

NÁSTROJE - Tlačítko Nástroje usnadňuje přístup k základním nástrojům mapové aplikace, jako je měření v mapě, tisk mapy, zobrazení legend aj.
» Textová nápověda

HLAVNÍ MENU - Hlavní menu otevřete kliknutím na tři tečky v levém horním rohu okna aplikace a najdete v něm všechny nástroje dostupné ve vaší mapové aplikaci.
» Textová nápověda

PŘEPÍNAČ VRSTEV - Přepínač vrstev obsahuje seznam všech vrstev dostupných ve vaší mapové aplikaci. Vrstvy můžete libovolně zapínat a vypínat kliknutím na jejich název. Zapnuté vrstvy se zobrazují v Mapovém okně.
» Textová nápověda

VYHLEDÁVÁNÍ - Tlačítko Vyhledávání umožňuje rychlý přístup k vrstvám s datovou tabulkou. Zobrazí Panel vyhledávání, což je seznam všech vrstev aplikace, ve kterých je možné vyhledávat jednotlivé prvky.
» Textová nápověda

MAPOVÉ OKNO - V Mapovém okně se nad vámi zvolenou podkladovou mapou zobrazují prvky pasportních vrstev mapové aplikace. Zobrazení jednotlivých vrstev můžete ovládat v Přepínači vrstev.
» Textová nápověda

PŘIHLÁŠENÍ - V pravém horním rohu okna naleznete tlačítko pro přihlášení a odhlášení z aplikace a také nastavení uživatelského profilu.
» Textová nápověda

OVLÁDACÍ LIŠTA - Ovládací lišta je vždy přístupná v horní části okna a najdete na ní základní ovládací prvky mapové aplikace.
» Textová nápověda

OVLÁDÁNÍ MAPY - Pro ovládání mapy se používají modré ikony v pravé části Mapového okna.
» Textová nápověda

DATOVÁ TABULKA - Datová tabulka obsahuje seznam prvků vybrané vrstvy. Sloupce tabulky představují vlastnosti vrstvy, podle nichž můžete prvky snadno filtrovat.
» Textová nápověda

DETAIL OBJEKTU - Detail objektu se zobrazí po kliknutí na řádek v Datové tabulce nebo na prvek v mapě a obsahuje přehledný výpis všech vlastností daného objektu.
» Textová nápověda

RYCHLÉ PŘIDÁNÍ NOVÉHO PRVKU - Oranžové tlačítko (+) v pravém dolním rohu okna aplikace umožňuje rychlé přidání prvku do vybrané vrstvy.
» Textová nápověda

Jednotlivé kapitoly

Textové nápovědy

Tlačítko Nástroje usnadňuje přístup k základním nástrojům mapové aplikace, jako je měření v mapě, tisk mapy, zobrazení legend aj.

Textové nápovědy


Hlavní menu otevřete kliknutím na tři tečky v levém horním rohu okna aplikace a najdete v něm všechny nástroje dostupné ve vaší mapové aplikaci.

Textové nápovědy

V pravém horním rohu okna naleznete tlačítko pro přihlášení a odhlášení z aplikace a také nastavení uživatelského profilu.

Textové nápovědy

Tlačítko Vyhledávání umožňuje rychlý přístup k vrstvám s datovou tabulkou. Zobrazí Panel vyhledávání, což je seznam všech vrstev aplikace, ve kterých je možné vyhledávat jednotlivé prvky.

Textové nápovědy

Detail objektu se zobrazí po kliknutí na řádek v Datové tabulce nebo na prvek v mapě a obsahuje přehledný výpis všech vlastností daného objektu.

 

Textové nápovědy

Datová tabulka obsahuje seznam prvků vybrané vrstvy. Sloupce tabulky představují vlastnosti vrstvy, podle nichž můžete prvky snadno filtrovat.
 

Textové nápovědy

V Mapovém okně se nad vámi zvolenou podkladovou mapou zobrazují prvky pasportních vrstev mapové aplikace. Zobrazení jednotlivých vrstev můžete ovládat v Přepínači vrstev.

Textové nápovědy

Přepínač vrstev obsahuje seznam všech vrstev dostupných ve vaší mapové aplikaci. Vrstvy můžete libovolně zapínat a vypínat kliknutím na jejich název. Zapnuté vrstvy se zobrazují v Mapovém okně.