Textové nápovědy

Vrstvy (pasporty)

Všechny vrstvy dostupné ve vaší mapové aplikaci najdete v Přepínači vrstev, kde jsou uspořádány do logických skupin.

 

Stavy vrstvy

Nepodbarvená vrstva je vypnutá, tzn. že není zobrazena na mapě.

Oranžově podbarvená vrstva je aktivní, tzn. že je zobrazena na mapě.

Šedě podbarvená vrstva je aktivní, ale data v této vrstvě jsou viditelná až od určitého přiblížení mapy. Po dosažení tohoto přiblížení se vrstva automaticky zobrazí na mapě a název se podbarví oranžově.

Práce s vrstvou

Kliknutím na název vrstvy vrstvu zobrazíte na mapě nebo ji naopak vypnete.

 Kliknutím na šipku vpravo zobrazíte nabídku nástrojů pro práci s vrstvou.

Nabídku schováte opětovným kliknutím na šipku vpravo.

Nejdůležitější nástroj vrstvy (Vyhledávní nebo Datová tabulka) je umístěn vlevo od šipky, aby byl snadno přístupný. Kliknutím na ikonku spustíte příslušný nástroj.

Nástroje vrstev:

1) Posuvník průhlednosti – posouvání můžete ovládat viditelnost dané vrstvy na mapě.
2) Datová tabulka – kliknutím na tlačítko se zobrazí datová tabulka umístěná v pravé části okna aplikace. Tabulka obsahuje seznam prvků vybrané vrstvy a jejich vlastnosti.
3) Copyright – otevře panel s copyrighty k dané vrstvě.
4) Dokumenty – otevře panel s dokumenty, které jsou nahrány k dané vrstvě.
5) Přidat prvek – umožňuje přidání nového prvku do dané vrstvy.
6) Vyhledávání – otevře panel pro vyhledávání v dané vrstvě.
7) Legenda – otevře panel s legendou k dané vrstvě.

Poznámka: Nástroje jednotlivých vrstev se mohou lišit. Například pokud k vrstvě není přiřazena legenda, příslušný nástroj se v nabídce nezobrazí, nástroje Vyhledávání a Datová tabulka jsou dostupné jen u pasportních vrstev a Přidání nového prvku je dostupné až po přihlášení do mapové aplikace.