Návod pre mapovú aplikáciu Cleerio

Mapová aplikácia Cleerio je online aplikácia pre jednoduchú evidenciu a správu majetku. Na jednom mieste prepája názornosť a prehľadnosť máp s efektivitou informačného systému. Pokiaľ ešte nemáte svoju mapovú aplikáciu, vyskúšajte si ju na try.cleerio.com/sk/.

Možnosti nápovedy

Novinky v aplikácii

mobile app cleerio

Nápoveda k mobilnej aplikácii

Preto aby ste boli spokojní a preto aby práca s našimi produktmi bola ešte jednoduchšia, pre Vás pripravujeme stále nové časti nápovedy. Tentoraz sme sa zamerali na Návod pre mobilnú aplikáciu.

» Prezrieť nápovedu pre mobilnú aplikáciu

Rozcestník

Struktura Mapovej aplikácie

NÁSTROJE - Panel nástroje uľahčuje prístup k základným nástrojom mapovej aplikácie, ktoré sú tiež dostupné v Menu, ako je meranie v mape, tlač, zobrazenie legiend a iné.
» Textová nápoveda

HLAVNÉ MENU - Menu otvoríte kliknutím na tri bodky v ľavom hornom rohu aplikácie. Nájdete v ňom hlavné nástroje mapovej aplikácie.
» Textová nápoveda

VRSTVY (pasporty) Prepínač vrstiev, v ktorých sú uložené vaše dáta. Vrstvu aktivujete / vypnete kliknutím na jej názov. Vrstvy a ich usporiadanie využívajú bežnú adresárovú štruktúru.
» Textová nápoveda

VYHĽADAVANIE - Panel vyhľadávania zobrazí zoznam všetkých vrstiev aplikácie, v ktorých je možné detailne vyhľadávať jednotlivé položky. Zrýchľuje prístup k vrstvám s dátovou tabuľkou.
» Textová nápoveda

MAPOVÉ OKNO - V mapovom okne sa zobrazujú vaše dáta, mapové podklady a všetko, čo je možné zobraziť na mape, napr. pozemky, budovy, jednotlivé pasportné prvky ai.
» Textová nápoveda

PRIHLÁSENIE - V tejto pravej časti okna sa môžete prihlásiť a odhlásiť z aplikácie a nastavíte si užívateľský profil.
» Textová nápoveda

OVLÁDACÍ PANEL - Základné nastavenia a ovládacie prvky nájdete v ovládacej lište, ktorá je umiestnená v hornej hrane okna.
» Textová nápoveda

OVLÁDÁNIE MAPY - Pre ovládanie mapy sa používajú modré ikony na pravej strane okna aplikácie.
» Textová nápoveda

DATOVÁ TABUĽKA - V tejto časti aplikácie je zobrazený zoznam položiek, ktoré obsahuje vrstva. Jedná sa o tabuľkovú časť, v ktorej sú viditeľné nielen jednotlivé položky, ale po maximalizácia okna aj ich detaily. V tabuľke možno ľahko vyhľadávať a filtrovať.
» Textová nápoveda

DETAIL OBJEKTU - Po kliknutí na položku v mape sa otvorí okno s popisom všetkých detailov, ktoré sú k položke uložené, napr. Vlastník, správca, vek položky, stav, apod.
» Textová nápoveda

RÝCHLE PRIDANIE PRVKU - Voľbou oranžového tlačidlo (+) jednoducho a rýchlo pridáte prvok do vybranej vrstvy.
» Textová nápoveda

Videonápoveda

Pre zjednodušenie orientácie v aplikácii sa pozrite na videá, ktorá vám predstaví základné funkcie a prácu v aplikácii.

01 Prepínač vrstiev

02 Prihlásenie do Mapové aplikácie

03 Hlavné menu

04 Ovládací panel

05 Panel vyhľadávania

06 Nástroje

07 Rýchle pridanie prvkov