Textová nápoveda

Detail objektu

Keď si zapnete vrstvu, na mape sa zobrazia objekty, ktoré k nej patria. Kliknutím na objekt otvoríte malé okienko so základnými informáciami. Toto okienko je možné rozkliknúť, čím sa zobrazí podrobný info box na pravej strane obrazovky. Tento box je zobrazený iba pre čítanie a uvidíte v ňom len údaje, pre ktoré je hodnota zadaná ( aplikácia pre prehľadnosť skryje prázdne pole).

Kliknutím na panel možností, môžeme vykonať nasledujúce akcie:

  • Upraviť – prvok sa otvorí v režime úprav, čo užívateľovi umožní zmeniť zadané dáta. Aby mohol užívateľ urobiť zápis, musí mať k tomu pridelené oprávnenie.
  • Zmazať prvok – umožňuje odstrániť prvok z mapy. Táto funkcia taktiež vyžaduje oprávnenie užívateľa.
  • Vytlačiť – vytlačí údaje o prvku vo formáte pdf.