Textová nápoveda

Mapové okno

V mapovom okne sa zobrazujú všetky informácie obsiahnuté v mapovej aplikácii. Základom sú podkladové mapy, ktoré v Prepínači vrstiev nájdete v zložke Podkladové mapy a môžete si ich ľubovoľne meniť. Na mape sa naďalej zobrazujú všetky položky.

Ako pracovať s mapou:

  • S mapou je možné pohybovať, a to tak, že kliknutím do mapy a podržaním tlačidla môžete mapu ľubovoľne posúvať do všetkých strán.
  • S mapou môžete otáčať a to pri stlačení kombinácie tlačidiel [Alt] + [Shift] + pohyb myšou.
  • Mapu môžete zmenšiť alebo zväčšiť kliknutím na tlačidlo na mape + a -, alebo pohybom kolieska na myši.

Nástroje pre prácu s mapou:

  • Po kliknutí na toto tlačidlo mapová aplikácia nájde vašu polohu, pokiaľ to váš prehliadač dovolí, a nastaví mapu na vašu aktuálnu pozíciu.
  • Po kliknutí na toto tlačidlo nastaví mapová aplikácia východiskovú pozíciu, ktorá bola nastavená pri spustení.
  • Táto šípka zobrazuje smer otočenia celej mapy a orientáciu. Smer šípky nahor znázorňuje sever.
  • Zmenšenie a zväčšeni mapy je možné urobiť niekoľkými spôsobmi. Kliknutím na tlačidlo na ploche so symbolom + zväčšenie a symbolem – pre zmenšenie. Pre túto akciu môžeme použiť aj stredové tlačidlo (koliesko) myši.