Nápoveda k mobilnej aplikácii

01 - Inštalácia

Inštalácia Android verzie

Nyní na Google Play

 1. Na tomto linku nájdete našu mobilnú aplikáciu
 2. Nainštalujte aplikáciu
 3. Otvorte aplikáciu

02 - Prihlásenie

Prihlásenie

 1. Zadajte Užívateľské meno a Heslo
 2. Potvrďte tlačidlom PRIHLÁSIŤ

Vaše prístupové údaje sú zhodné s užívateľským menom a heslom, ktoré používate pre prihlásenie do mapovej aplikácie v počítači.

03 - Základné ovládacie prvky

04 - PODKLADOVÁ MAPA

Zmena podkladovej mapy

 1. Zvoľte si štvorec s náhľadom aktuálnej mapy (ľavý dolný roh)
 2. Zo zoznamu vyberte požadovanú podkladovú mapu
 3. Voľba sa prejaví ihneď

05 - Vrstvy

Zobrazenie vrstiev

 1. Zvoľte si tlačidlo pre výber Vrstvy
 2. Zo zoznamu vyberte vrstvy, ktoré chcete zobraziť
 3. Výber potvrďte tlačidlom POTVRDIŤ

06 - Detail

Detailné informácie o vybranom prvku

 1. Vyberte prvok o ktorom si chcete zobraziť detailné informácie
 2. Základný popis prvku sa objaví pri dolnej hrane plochy
 3. Viac informácií získate pokiaľ pole s názvom vytiahnete prstom na celú plochu

07 - EDITÁCIA ÚDAJOV

Editácia údajov

 1. Pri detaile prvku si zvoľte ikonu „ceruzky“ pre editáciu
 2. Upravte a doplňte si požadované údaje v príslušných riadkoch, prípadne vložte fotografiu
 3. Úpravy potvrďte tlačidlom ULOŽIŤ

08 - Vyhľadávanie

Vyhľadávanie konkrétneho prvku

 1. Hľadané údaje zapíšte do vyhľadávacieho poľa
 2. Vyhľadávanie potvrďte
 3. Všetky prvky s danými údajmi sa zobrazia na mape
 4. Zmeny náhľadu na tabuľku sa vypíšu v tabuľkovom zozname

09 – Offline

Uloženie dát do mobilného zariadenia

 1. Vybrané prvky sa uložia do vášho zariadenia a budú prístupné aj bez pripojenia na internet v režime offline
 2. V tomto režime môžete vykonávať aktualizáciu prvkov, popisov a aj vkladať nové prvky
 3. Dáta sa synchronizujú so základnou mapovou aplikáciou až po pripojení na internet

10 - Nahliadanie do katastra nehnuteľností

Zistenie vlastníka pozemku alebo budovy v katastri nehnuteľností

 1. Vyhľadanie vlastníka spustíte tak, že na vybranej budove alebo pozemku na mape podržíte prst dlhšiu dobu
 2. Vyskočí ponuka v ktorej zvoľte „ Vyhľadať v katastri“
 3. Následne sa otvorí zjednodušený výpis vlastníka z webových stránok ÚGKK