Textová nápoveda

Nástroje pre prácu s mapou

Pre prácu s mapou sa používajú modré ikony na mape.

 

výchozí pozice mapy
Po kliknutí na toto tlačidlo, mapa nastaví východiskovú pozíciu, ktorá bola určená pri spustení

home
Po kliknutí na toto tlačítko nastaví mapa výchozí pozici, která byla určena při spuštění

směr
Táto šípka zobrazuje smer otočenia celej mapy

(+) a (-)
Nástroj priblíženia/oddialenia.