Textová nápoveda

Rýchle pridanie prvku do vrstvy

Prvky / objekty vo vrstvách môžete nielen aktualizovať a mazať, ale môžete aj prvky přidávat- Tlačidlom so znakom +. Týmto tlačidlom pridávate nové prvky do vrstiev.

 
Po zvolení tohto tlačidla sa zobrazí zoznam všetkých vrstiev, ku ktorým máte prístup a s ktorých prvky možno pracovať tzn. aktualizovať, pridávať nové, alebo naopak prvky mazať.

V ďalšom kroku si zvolíte príslušnú vrstvu, do ktorej objekt pridávate a doplníte všetky nové informácie do formulára a potvrdíte tlačidlom Uložiť. Nový Prek je zadaný a okamžite sa zobrazí na mape.