Textové návody

Rozcestník

Štruktúra mapovej aplikácie

NÁSTROJE - Panel nástroje uľahčuje prístup k základným nástrojom mapové aplikácie, ktoré sú tiež dostupné v Menu, ako je meranie v mape, tlač, zobrazenie legiend a iné.
» Textová nápoveda

HLAVNÉ MENU - Menu otvoríte klikom na tri bodky v ľavom hornom rohu aplikácie. Nájdete v ňom hlavné nástroje mapovej aplikácie.
» Textová nápoveda

VRSTVY (pasporty) Prepínač vrstiev, v ktorých sú uložené vaše dáta. Vrstvu aktivujete / vypnete kliknutím na jej názov. Vrstvy a ich usporiadanie využívajú bežnú adresárovú štruktúru.
» Textová nápoveda

VYHLEDÁVÁNIE - Panel vyhľadavania zobrazí zoznam všetkých vrstiev aplikácie, v ktorých je možné detailne vyhľadávať jednotlivé položky. Zrýchľuje prístup k vrstvám s dátovou tabuľkou.
» Textová nápoveda

MAPOVÉ OKNO - V mapovom okne sa zobrazujú vaše dáta, mapové podklady a všetko, čo je možné zobraziť na mape, napr. pozemky, budovy, jednotlivé pasportní prvky ai.
» Textová nápoveda

PRIHLÁSENIE - V tejto pravej časti okna sa môžete prihlásiť a odhlásiť z aplikácie a nastavíte si užívateľský profil.
» Textová nápoveda

OVLÁDACÍ PANEL - Základné nastavenia a ovládacie prvky nájdete v ovládacej lište, ktorá je umiestnená v hornej hrane okna.
» Textová nápoveda

OVLÁDÁNIE MAPY - Pre ovládanie mapy sa používajú modré ikony na pravej strane okna aplikácie.
» Textová nápoveda

DATOVÁ TABUĽKA - V tejto časti aplikácie je zobrazený zoznam položiek, ktoré obsahuje vrstva. Jedná sa o tabuľkovú časť, v ktorej sú viditeľné nielen jednotlivé položky, ale po maximalizácia okna aj ich detaily. V tabuľke možno ľahko vyhľadávať a filtrovať.
» Textová nápoveda

DETAIL OBJEKTU - Po kliknutí na položku v mape sa otvorí okno s popisom všetkých detailov, ktoré sú k položke uložené, napr. Vlastník, správca, vek položky, stav, apod.
» Textová nápoveda

RÝCHLE PRIDANIE PRVKU - Voľbou oranžového tlačidlo (+) jednoducho a rýchlo pridáte prvok do vybranej vrstvy.
» Textová nápoveda

Jednotlivé kapitoly

Textová nápoveda

Keď si zapnete vrstvu, na mape sa zobrazia objekty, ktoré k nej patria.
Kliknutím na objekt otvoríte malé okienko so základnými informáciami.

 

Textová nápoveda

Užívateľ môže otvoriť vrstvu v dátovej tabuľke, kliknutím na ikonu tabuľky u vrstvy, čo zobrazí obsah vrstvou v tabuľke.

 

Textová nápoveda

V mapovom okne sa zobrazujú všetky informácie obsiahnuté v mapovej aplikácii. Základom sú podkladové mapy, ktoré v Prepínači vrstiev nájdete v zložke Podkladové mapy a môžete si ich ľubovoľne meniť.

Textová nápoveda


Nástrojovú lištu nájdete v hornej časti pracovnej plochy. Nájdete tu všetky základné nástroje pre ovládanie mapové aplikácie.

Textová nápoveda

Cleerio ponúka viacero spôsobov, ako vyhľadávať v dátach. Panel vyhľadávania, Panel vyhľadávania v rámci vybratej vrstvy, Vyhľadávanie v dátovej tabuľke.