Textová nápoveda

Vrstvy (pasporty)

Prepínač vrstiev zapnete tlačidlom, ktoré je umiestnené na hornej lište.

Otvorí sa zoznam dostupných vrstiev v ľavej časti obrazovky.

Na tlačidle je modré číslo, ktoré predstavuje počet aktuálne zapnutých vrstiev v mapovej aplikácii.

Vrstvy sú usporiadané v logických skupinách v štandardnej stromovej adresárovej štruktúre.

Vrstvu zobrazíte alebo naopak vypnete kliknutím na jej názov. Názvy všetkých aktívnych zobrazení sa vyfarbia na oranžovo. Pokiaľ sa vyfarbia na sivo, znamená to, že je vrstva zapnutá, ale nie je viditeľná a pre zobrazenie musíte zmeniť mierku tzn. priblížiť si väčší detail na mape – tlačidlom + na ploche.

Ako rýchlo vyhľadať konkrétnu vrstvu

» Vyhľadávacie pole zobrazíte kliknutím na ikonu OBR
Konkrétnu vrstvu vyhľadáte zadaním celého, alebo len časti názvu.

Východiskový zoznam vrstiev

» Ikona domčeka zobrazí východiskový zoznam vrstev v mapovej aplikácii.

Aktívne vrstvy

» Ikona oka vypíše iba zoznam aktívnych vrstiev.